Tag Archives: زندان رجایی شهر

Feed Subscription

آزار زندانیان بیمار با خودداری ظالمانه و عامدانه از ارایٔه درمانهای پزشکی

عفو بین الملل آزار زندانیان بیمار با خودداری ظالمانه و عامدانه از ارایٔه درمانهای پزشکی طی روزهای اخیر عکسی از صورت پانسمان شده علیرضا رجایی، روزنامه نگار و زندانی عقیدتی سابق که در طی چهار سال حبس در زندان از ...

Read More »

کمپین حقوق بشری که در آستانه روز جهانی حقوق بشر با امضای ٢٣ نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر

کمپین حقوق بشری که در آستانه روز جهانی حقوق بشر با امضای ٢٣ نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر

بزرگترین کمپین حقوق بشری که در آستانه روز جهانی حقوق بشر با امضای ٢٣ نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر آغاز شده، با استقبال گسترده ایرانیان در سراسر دنیا مواجه شده است، به نحوی که تاکنون بیش ...

Read More »

زیبا پورحبیب و فهیمه اعرفی به بند زنان زندان اوین منتقل شدند

زیبا پورحبیب و فهیمه اعرفی به بند زنان سیاسی در زندان اوین منتقل شدند. این دو عضو عرفان حلقه پیش از این دوران محکومیت خود را در زندان قرچک ورامین می‌گذراندند. بنا به گزارش «سحام»، محمدرضا افشار و سعید اردشیر ...

Read More »
Scroll To Top