Tag Archives: دکتر احمد شهید

Feed Subscription

دیدار جمعی از فعالین حقوق بشر و همراهان عرفان کیهانی با آقای دکتر احمد شهید در رابطه با وضعیت استاد محمد علی طاهری

دیدار جمعی از همراهان عرفان کیهانی (حلقه) با آقای دکتراحمد شهید در رابطه با وضعیت  استاد محمد علی طاهری در روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ۹۴ دکتر احمد شهید (نماینده ‫‏سازمان ‫‏ملل در امور حقوق بشرایران) در شهر ‏کلن آلمان ...

Read More »
Scroll To Top