Tag Archives: رضا شهابی

Feed Subscription

اقــــــــدام فــــــــوری رضا شهابی نیازمند مراقبتهای پزشکی است

اقــــــــدام فــــــــوری فعال سندیکایی نیازمند مراقبتهای پزشکی است رضا شهابی، فعال سندیکایی، در روز ۱۸ مرداد ماه وادار به بازگشت به زندان شد. او در اعتراض به زندانی شدن دوباره اش دست به اعتصاب غذا زده است. حال او پس ...

Read More »
Scroll To Top