تجربه‌‌های نجات‌ با حلقه (۱)

تجربه‌‌های نجات‌ با حلقه (۱)

L0001

 

One comment

  1. با درود وسپاس از استاد طاهری که ما را در مسیر کمال قرار داد و با طب مکمل فرادرمانی توانستن به بیماران زیادی از جمله خود من کمک کنند تا مشمول رحمانیت خداقرار گرفته و شفا یابیم+۱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top