جریان‌های معنوی در چنگال ضابطین خودسر و کوته‌نگر

به نام بینام او

زندگی در قرن بیست و یکم الزاماتی دارد که رعایت نکردن این الزامات آفات جبران ناپذیری برای انسانها و جوامعی که این الزامات را رعایت نکنند در پی خواهد داشت.

قرن بیست و یکم یا قرن انفجار اطلاعات، قرنی است که بشر با آگاهیها و اطلاعات جدیدی مواجه می‌شود که هر یک به تنهایی می‌توانند سرنوشت ملّتی را تغییر دهند.

دستیابی به پیشرفتهای کم نظیر علمی در این قرن و در حوزهی دانش و فنآوریهای نوین از طرفی و دسترسی بشر به روشهای شگفت درمانی از سوی دیگر از جمله مواردی هستند که در این دوره لازم است ملّتها از آن بهره ببرند. جلوگیری از هر دانش و اندیشه و علم نوین از کوتهاندیشی و بیخردیست، چه رسد به اینکه پدید آورنده و ارائهکنندهی دانشی نوین، خود از ملّتی باشد که بخش امنیتی خودسری از همین ملّت، به عکس قاطبهی مردم به جای بهره‌برداری از آن دانش و بدون دلیل و برهان در صدد انکار و نابودی آن اندیشه و فرد باشند.

تجربه تاریخ نشانداده است که در مقابل هر اندیشه و فکر نوینی بدوا مقاومت و انکار وجود دارد و پس از آن، برخوردهای سختافزاری و سپس تهدید، تخریب و شانتاژ و پس از گذر زمان به امری قابل قبول و بدیهی تبدیل میشود.

قرآن کریم نیز این فرایند را در قالب استقامت و اینگونه بیان میفرماید:

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَهُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّهِ الَّتِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ. سوره: ۴۱ , آیه: ۳۰

در حقیقت کسانى که گفتند پروردگار ما خداست ‏سپس ایستادگى کردند فرشتگان بر آنان فرود مى‏آیند [و مى‏گویند] هان بیم مدارید و غمین مباشید و به بهشتى که وعده یافته بودید شاد باشید.

همچنین:

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ سوره: ۴۶ ، آیه ۱۳

محققا کسانى که گفتند پروردگار ما خداست‏سپس ایستادگى کردند بیمى بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد.

امر ایمان به پروردگار نیز از این قاعده خارج نیست و دو منظر درونی و بیرونی دارد.

استاد طاهری در خصوص بهره‌برداری از حلقه‌های رحمانیت و شناسایی کارکرد آنها می‌فرمایند: تجربهی هریک از حلقه های رحمانیت الهی، در فرد ایجاد باور نموده و پس از آن و در نتیجهی تکرار تجربیات و نتایج مثبت حاصله، منجر به ایمان میگردد. بدیهی است که یقین نیز مراتبی داشته که در نهایت به حق الیقین منجر خواهدشد.(دوره مربیگری جلسه اول قسمت اول دقیقه ۳۹ به بعد)

این فرایندی درونی است که حاصل نمیشود مگر با بهرهبرداری و کسب تجربیات لازم از هریک از حلقهها و حصول آن، منوط به استقامت و تحقیق در میدانی آماری است که برای فرد ایجاد حجت قلبی و یقین مینماید.

اما از منظر بیرونی صرف گفتن و اعلام اینکه رحمت الهی، عام است در حالیکه بهره برداری از آن بدست نیاید و نتایج آن قابل رویت نباشد تا جائیکه ایجاد یقین و حجت قلبی ننماید، هرگز پافشاری و ایستادگی و استقامتی در پی نخواهد داشت.

حال جای چند سوال است:

  1. نیروهای خود سر امنیتیای که خود را مساوی نظام میدانند و به نظام مقدس جمهوری اسلامی هزینه گزاف برخورد با اندیشهای خدامحور را تحمیل نمودهاند، از خود نمیپرسند کدام یک از آموزههای این معرفت الهی مغایرتی با شریعت دارد که تا کنون هیچ یک از کارشناسانی که با تهدید یا با پرداخت هزینه و دستمزد متصدی مقابله با عرفان کیهانی (حلقه) شدهاند، نقد کارشناسانه و موثری ننمودهاند؟

حتی در مناظرهای که در قم ترتیب دادند، جناب حجه الاسلام مظاهری سیف خطاب به استاد ارجمند جناب دکتر منصوری لاریجانی میگوید: «شما تا کنون هیچ نقد کارآمد، مؤثر و کارشناسانهای به عرفان کیهانی(حلقه) ننمودهاید.» این در حالیست که از ابتدای جلسه همهگونه توهین و تهدیدی را در نسبت به آقای لاریجانی به صرف حمایت مقطعی از این مکتب، روا داشتند. ایشان تاکید کردند که شما کسی بودید که در تایید نظرات آقای طاهری، کتاب و مقدمه نوشتید.

  1. اینان چرا به این نکته توجه نمیکنند که بیهوده سخن بدین درازی نبود

  2. خیل عظیم مشتاقان معرفت الهی به رغم همهگونه تهدیدهای علنی و مخفی، همچنان پیگیر کسب این آموزههای الهی هستند و در این راه استقامت نموده و انشاء الله مینمایند.

  3. امری که میتواند بالقوه منابع عظیم علمی در کشور تولید نماید، با بیخردی به امری امنیتی تبدیل شدهاست و موجب پوزخند جامعهی علمی، پزشکی و روانپزشکی که نتایج شگرف آن را (دو رشته طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی) بر بیماران خود میبینند، شدهاست.

  4. به رغم همهگونه تخریب شخصیتی، فردی و اجتماعی و انتساب تهمتهای نادرست به استاد طاهری و شاگردان ایشان در رسانهی ملّی و ارائهی شماره تلفن جهت شکایت، از خیل میلیونها نفر کسانی که مستقیما یا بالواسطه از این معارف الهی بهره بردهاند، دست و پا کردن ده نفر شاکی خصوصی صرف نظر کرده از صداقت و ایمان، برای بخشی از نیروهای خودسر امنیتی چنان دشوار است که با تحمیل هزینههای گزاف برای بیتالمال و ایجاد جوّ در رسانهها، روزنامهها و در فضای مجازی ملتمسانه به دست و پا افتادهاند.

  5. جالب اینکه حتی خانمی که نیمی از ترم یک ( دوسه هفته) در دوره شرکت کرده ( و خدا میداند چگونه ایشان را حاضر به انجام مصاحبه کردهاند.) در روزنامه تابناک مورخ۱/۳/۹۲ اظهار میدارد: و درمان اتفاق میافتد. من ۴۸ ساعت درد نداشتم در دستم.

درمانی که تا امروز با تمام امکانات و قدرت انکار میشد.

  1. خیل عظیم مستندات پزشکی در قالب ویژهنامههای پزشکی، استشهادیه بیماران، نتایج علمی تحقیقات اجرا شده در بیمارستان های دانشگاهی و دانشگاه های کشور که مجری دورههای علمی این مجموعه بوده اند به دلایل نا معلوم، نادیده گرفتهشده و به اطلاع سران کشور و مقامات مسؤل نرسیدهاست.

ای کاش این گروه خودسر و اندک امنیتی که تعدادشان به ۱۰ نفر هم نمیرسند و ذهن مقامات کشوری و امنیتی را آشفته کردهاند، نصیحت مشفقانهی بزرگان اندیشه و خرد کشور را دوستانه میپذیرفتند و اجازه میدادند این علم الهی بدور از هرگونه پیشداوری و حبّ و بغض و در فضائی غیر امنیتی مورد بررسی قرارمیگرفت و مصداق

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ. سوره ۲۷ آیه ۶۴

بگو اگر راست مى‏گویید برهان خویش را بیاورید

تا در صورت کارآمد بودن آن به جهان و بشریت عرضه شود و در غیر این صورت، بانی و پیروان آن از آن دست بکشند.

همانطور که استاد گرامی دکتر محمد علی طاهری بیان کرده‌اند، قرن بیست و یکم قرن رویاروئی اندیشههاست و تجربه تاریخ نشان دادهاست همیشه شمشیر در برابر اندیشه محکوم به شکست است و هر کس از این تجربهی تاریخ درس نگیرد بیگمان خاسر و زیانکار خواهدبود.

با آرزوی توفیق الهی

فاطمه سادات نصر الهی

One comment

  1. با سلام حلقه ها هم نجاتم داد هم کمک کرد نگاه واندیشه ام فقط کمال باشد و آنقدر توان داد که حاضرم به قیمت از دست دادن جسم مال وهر چیز ظاهری دیگر دست از اندیشه ام بر ندارم . خدا راشاکرم که دستم را گرفت وعلت بودنم را فهمیدم تا ابد مدیون استادطاهری هستم این نوشته هم نمیتواند حق مطلب را ادا کند. جه کند بینوا ندارد بیش با آرزوی درک کمال برای کل بشریت .

Leave a Reply to fariba vaeziu Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top