پرسشنامه به منظور بررسی آماری اثر فرادرمانی

پرسشنامه به منظور بررسی آماری اثر فرادرمانی

به نام بی نام او

یاران و همراهان گرامی

این پرسشنامه به منظور بررسی آماری اثر فرادرمانی و ارائه به مجامع علمی و دانشگاهی بین المللی طراحی شده است. پاسخ شما به صورت ناشناس ذخیره می گردد.

این بررسی آماری کمک بزرگی در راه معرفی فرادرمانی در مجامع علمی و بین الملل خواهد بود.

لطفا از طریق لینک ذیل پرسشنامه را تکمیل و ارسال نمایید.

http://www.proprofs.com/survey/t/?title=_25681

با تشکر

http://www.proprofs.com/survey/t/?title=_25681

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top