هوشیار…هوشیار …

بنام بی نام او
هوشیار…هوشیار …
در مورخه ۱۹ /شهریور /۹۲٫٫آقای جواد محرابی (رئیس موسسه فرق و ادیان) درباره راهکارهای مقابله با فرقه های مدنظرشون چنین اظهار نظر کردند: در برابر فرقه ها باید راهبردهای متفاوتی را تعریف کنیم.یکی اینکه بدنه فرقه را با شبهات علمی درگیر کنییم..!!!!
محقق: در این راستا با برگزار ی جلسات و ایجاد گروههای به اصطلاح آزاداندیشی …سعی در زیر سوال بردن آموزه های استاد محمد علی طاهری در کلاس های عرفان کیهانی(حلقه) نمودند…جالب اینجا است که با یک نگاه بی طرف و شاهدانه به این گونه جلسات می توان به بی پایه و اساس بودن مباحث و اتهامات وارده پی برد ..اینان در این راه از هیچ ادعا، مغلطه، توهین و تمسخری ابایی نکردن گویی در مکتبشان هدف وسیله رو توجیه می کند….همچنیین بعد از این جلسات به ظاهر آزاداندیشی با استفاده اعمال قدرت از طریق مراجع امنیتی و قرارگاه ثارالله شروع به انواع دستگیری ها و همچنین سانسور و استفاده جهت دار از بخشهای بریده بریده سخنان دلسوزان مجموعه در ساخت مستندهایی در این رابطه در صدا و سیما و سایت های مجازی نمودند…..
در بخش دیگر اقای محرابی می گویند: دوم اینکه سران فرقه را با یک جنگ تمام عیار روبرو کنیم تا بتوانیم فضا را مدیریت کنیم و کم کم وارد حوزه تعامل و جذب تک نفری از افراد درون فرقه شویم. اینها آدمها را یکی یکی جذب کردند و بردند! ما اینکارها را نکردیم و می خواهیم یکدفه با یک مقاله آنها را جذب کنییم.! این وظیفه طلبه ها و غیر طلبه هایی است که در شبکه اجتماعی و موسسه ها مشغول به تبلیغ هستند. باید بحث های علمی را قوی تر کنیم و شبهات اصلی و ساختاری به اینها وارد کنیم باید نقاط ضعف اینها را بحث کنیم و آنها را به چالش بکشیم
محقق:در بابه موضوع اول که مظالم انجام شده در حق استاد بزرگوار واقعا بیان کردنی نیست.اتهامات..پرونده سازی…گرفتن استفتائات بر پایه شرط غلط و….
همچنیین دیدیم که مدعیان بهداشت معنوی جامعه با وجود اقرار های متمادی با کار کردن حلقه و اظهار عجز از شناخت نحوه عملکرد آن سعی بر شیطانی جلوه دادن مخصوصا در بحث درمان نمودند. در توضیح این بحث نیز استاد پیش از آن بحث هوالشافی را کامل برای ما باز کرده و تذکر به استفاده ازاین حربه داده بودند …همچنین در راهکار عملی خود برای ایراد شبهات علمی دیدیم که در  یک حرکت ناجوانمردانه با فرستادن نامه هایی محرمانه به مراکز علمی و دانشگاهی و با ایجاد تهدید و ارعاب آنها را از هر گونه همکاری با عرفان کیهانی (حلقه) منع کردند که مبادا نداشتن پایه های علمی  در سخنانشان مورد قضاوت جوامع علمی قرار گیرد…اما در مورد آخر بگویم که آقای محرابی عزیز از تذکرتان سپاسگذار یم و با افق گستردگی که استاد عشق در اختیارمان گذاشته اند افراد مجموعه عرفان کیهانی (حلقه) با چشمی باز و وحدتی از سرعشق و با آغوشی باز آماده شناسایی نقاط ضعف خود واقعی خود هستند ..
با آرزوی آزادی استاد محمد علی طاهری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top