ناگفته های پرونده محمدعلی طاهری(قسمت دوم)

ناگفته های پرونده محمدعلی طاهری(قسمت دوم)

ناگفته های پرونده محمدعلی طاهری(قسمت دوم)؛
مظاهری سیف هم خودش را لو داد
چندی پیش رای دیوان عالی کشور در خصوص حکم دادگاه بدوی محمدعلی طاهری، در سایت «نجات با حلقه»، در دسترس عموم قرار گرفت. در این رای که حاوی خلاصه پرونده محمدعلی طاهری نیز هست، نام چهار تن از اعضای «انجمن نجات از حلقه» به عنوان شاکیان خصوصی، که هر بار در آستانه اتمام دوره بازداشت محمدعلی طاهری از سال ۹۱ با شکایت های خود عامل تمدید قرار بازداشت موقت او می شدند، به صراحت اعلام شده است.
اما نکته جالب، دستپاچگی اعضای «انجمن نجات از حلقه» و جالب تر از آن واکنش رییس «موسسه بهداشت معنوی»  به این افشاگری است:
۱- فاطمه میرزائیان بلافاصله با کپی خبر مربوطه از یکی از رسانه های عرفان حلقه، آن را کذب خواند و اینکه اعضای انجمن «نجات از حلقه» با شکایت خود از محمدعلی طاهری عامل تمدید بازداشت موقت او شده اند را “اتهام و دروغ” دانست.
وی در ادامه تصریح کرد که سال ۹۲ به دلیل تهدید و آزار مستر های عرفان حلقه در اقدامی قانونی! از محمدعلی طاهری شکایت کرده است!
ضمن اینکه این سخن او در تناقض با ادعای او مبنی بر “اتهام و دروغ بودن خبر مربوطه” است، وی توضیح نداد در کجای قانون نوشته شده که اگر شخص دیگری او را اذیت کند، وی مجاز است از محمدعلی طاهری شکایت کرده و عامل تمدید بازداشت او شود؟!
۲- نکته جالب دیگر تعویض نام صغری میرزائیان قهرود است که اسم شناسنامه ای فاطمه میرزائیان است.
میرزائیان پس از کپی خبر از یکی از رسانه های عرفان حلقه به کانال تلگرام منتسب به او و “اتهام و دروغ” خواندن خبر، با دستکاری خبر مربوطه، نام شناسنامه ای خود را به شهرت اصلی اش یعنی فاطمه میرزائیان تغییر می دهد.
گذشته از اینکه این امر حاکی از آن است که میرزائیان چندان دل خوشی از نام شناسنامه ای خود ندارد، اما این تضاد با نام، کار دست او داده است. چرا که رسانه عرفان حلقه در خبر مربوطه اعلام نکرده بود صغری میرزائیان قهرود همان فاطمه میرزائیان است و به شناسنامه وی هم که دسترسی نداشته! اما مدیر سابق انجمن نجات از حلقه با این اقدام خود، گویا اصرار داشته این “اتهام” را به خود بچسباند!
او از یک طرف می گوید به وی اتهام زده شده و از طرف دیگر اسمش را در متن خبر مربوطه اصلاح می کند.
معلوم نیست اگر این اتهام و دروغ است، چرا میرزائیان آن را به خود گرفته است.
۳- و اما واکنش جالب مظاهری سیف که گویا یادش رفته از قبل، حرف هایش را با میرزائیان یکی کند!
وی در سخنانی که در تناقض ۱۸۰ درجه ای با اظهارات میرزائیان است از اینکه پرونده محرمانه حاوی نام میرزائیان و بقیه شاکیان خصوصی افشا شده است، اظهار تاثر می کند! پرونده ای که طبق قانون باید در اختیار متهم اصلی و وکلای او قرار می گرفت.
جالب آنجاست که برعکس میرزائیان و مریم گلباز که انتشار نامشان، به عنوان شاکی خصوصی را “اتهام زنی و دروغ” خواندند، مظاهری سیف با تایید ضمنی این اقدام، شکایت را حق آنها دانسته است!
۴- مظاهری به شوخی و طنز، میرزائیان را تحت فشار “عوامل طرفدار عرفان حلقه” خوانده است!
احتمالاً وی در ادامه این طنازی ها، در اظهارات بعدی خود خواهد گفت این طرفداران عرفان حلقه هستند که بر مسند قدرت تکیه زده‌اند و با اشاره ای، مظاهری، میرزایئان و گلباز و… را به زندان های مخوف می اندازند!!
۵- مظاهری سیف از افشای نام شاکیان خصوصی و “گزارشات محرمانه پرونده” اظهار تاسف می کند.
در اینجا مخاطب فهیم از او خواهد پرسید: منظور از “گزارشات محرمانه” چیست؟!
آیا اسم شاکیان خصوصی “محرمانه” است؟
آیا متهمی که قرار بازداشتش مرتباً تمدید می شود نباید بداند چه کسی، در پشت پرده، دائماً از او شکایت می کند؟
راستی آقای مظاهری سیف، شما که امنیتی و بازجو نیستید و صرفاً یک جایگاه فرهنگی دارید از کجا می دانید اینها گزارشهای محرمانه پرونده هستند؟
شما که در نامه به وکیل محمدعلی طاهری، ادعا کرده اید از جزئیات پرونده قضایی او بی اطلاعید!
نکند حال با این اظهار نظر جدیدتان باید باور کنیم خود شما از عوامل انشاء این گزارش های محرمانه هستید که با افشای محتوای آن دستپاچه شدید و با هر جمله ای که در خصوص آن اظهار داشتید دست خود را بیشتر رو کردید؟
طبق ابلاغیه رسمی قوه‌قضاییه، محمدعلی طاهری باید در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۴ آزاد می شد، اما با ادامه بهانه تراشی ها،  گزارش های محرمانه و شکایت های محرمانه! قرار بازداشت موقت او یک ماه دیگر تا ۱۸ اسفند ۹۴ تمدید شده است.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top