نامه جمعی از همراهان عرفان کیهانی به معاونت محترم سیاسی – امنیتی دادستانی کل کشور

جناب آقای بختیاری

معاونت محترم سیاسی – امنیتی دادستانی کل کشور

سلام علیکم

احتراما باستحضار می رساند اینجانبان دانش آموخته طب های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی زیر نظر یکی ازمربیان (استاد محمدعلی طاهری بنیان گذارطب های مذکور) درکنار خیل عظیم مشتاقان با محوریت تحقیق در زمینه طب های مکمل به عنوان یک پژوهشگر اقدام به شرکت در جلسات پژوهشی- آموزشی فرادرمانی و عرفان کیهانی با وجود مجوزات و مدارک و مستندات قانونی برای برگزاری جلسات نموده ایم وهیچ گونه توهین به مقدسات دراین فضای آموزشی را مشاهده ننموده ایم زیراکه در آموزه های عرفان فوق الذکرمطلقا مصداقی برای آن وجود ندارد و همچنین اینجانب کتبا، شفاها و عملا هیچگونه توهینی العیاذ بالله ندیده و نه شنیده ایم. لذا اتهامات منتسبه به مربیان عرفان کیهانی کذب محض بوده و توهینی آشکاراز مسیر سو تفاهمات یا اغراض شیطانی که نوعی خودزنی میباشد دورازچشم و رصد عدالت خواهان قضا وجاهت قضائی پیدا کرده است.
درجهت تظلم خواهی مراتب با حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای موسوی کاشانی دربیت مقام معظم رهبری مطرح شد و مشارالیه ما را به دادستانی کل کشور ارجاع دادند.

با عنایت به تکلیف نظارت دیوانعالی کشور بر آراء دادگاهها، مستدعی است مقرر فرمایید موضوع به نحو مقتضی بررسی و از ایجاد یک بحران اجتماعی جلوگیری به عمل آید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top