قاضی پور عرب رییس دادگاه تجدید نظرشعبه ۵۴؛ تجدید نظر کنید

قاضی پور عرب رییس دادگاه تجدید نظرشعبه ۵۴؛ تجدید نظر کنید

قاضی پورعرب رییس دادگاه تجدید نظر  قرار است مدارک و مستندات  افرادی که حکمشان در دادگاه انقلاب صادر شده و خواهان تجدید نظر هستند را رسیدگی نمایند. این موضوع شامل حال اعضای مجموعه عرفان کیهانی (حلقه) نیز می شود.

اما هربار  از مجموعه عرفان کیهانی (حلقه) برای ارایه مدارک و مستنداتی دال بر اثبات بیگناهی خود و بررسی دوباره پرونده مراجعه کرده اند، ایشان گفته اند: بیخود مدارک و مستندات نیاورید هر رای که به شما داده اند تایید می شود.

با توجه به این که ما در جامعه اسلامی زندگی کرده و معرف عدل علی (ع)هستیم وظیفه داریم معرف خوبی برای دیگر کشورهای اسلامی باشیم. در عین حال که مقام رهبری امسال را سال همدلی ملت و دولت اعلام کردند. انتظار می رود بعد از این همدلی بیشتری از سوی مسولین دیده شود. اما متاسفانه آقای پورعرب رییس دادگاه تجدید نظر چندان به این پیام رهبری توجه نشان نداده اند.

آقای پورعرب رییس محترم دادگاه تجدید نظر مگر پیام رهبری را نشنیده اید، مگر در کشوری اسلامی زندگی نمی کنید که  قرار است الگویی برای سایر کشورهای اسلامی باشد؟  مگر دیگر کشورها  ما را زیر ذره بین نگرفته اند  که چگونه اصول اسلام ناب محمدی را اجرا می کنیم؟ شما مگر رهرو مکتب عدل علی (ع) نیستید. شما ریاست دادگاهی را به عهده دارید که وظیفه اش پیگیری و بررسی دوباره است.

آقای پور عرب مسوولیت خطیری به عهده دارید؛حقیقتا می خواهید چه قیامتی برای خود رقم بزنید؟ اصلا به قیامت باور دارید اگر باور دارید به وقت محاسبه چه پاسخی خواهید داد، آیا می توانید بگویید به وظابف خود عمل کرده اید و حقی را ناحق نکرده اید؟!!!

قطعا پاسخگو خواهید بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top