فراخوان تجمع اعتراضی مقابل سازمان ملل در اعتراض به حکم اعدام محمدعلی طاهری همزمان با سخنرانی حسن روحانی

فراخوان تجمع اعتراضی مقابل سازمان ملل در اعتراض به حکم اعدام محمدعلی طاهری همزمان با سخنرانی روحانی
خانواده دکتر محمدعلی طاهری، اندیشمند زندانی محکوم به اعدام با انتشار بیانیه‌ای، از «تمامی آزاداندیشان» در سراسر جهان دعوت کرده تا همزمان با سخنرانی رئیس جمهور ایران، حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه ٢٩ شهریورماه ١٣٩۶، مقابل مقر این سازمان در شهر نیویورک، در اعتراض به صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری، دست به تجمع بزنند.

به آگاهى دوستان و همراهان عزیز می رسانیم که در روز بیستم سپتامبر هنگام سخنرانى آقاى روحانى در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نشانه اعتراض به حکم صادره براى استاد محمد على طاهرى،آموزگار معنوى و معلم عشق و دوستى ، در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک حضور خواهیم یافت و از تمامى آزاد اندیشان با هر نوع تفکر و عقیده اى دعوت میکنیم با شرکت در این گردهم آیى آرام ، براى آزادى ونجات جان یک اندیشمند ایرانى ، با ما همگام و همصدا شوند.
اى که دستت میرسد کارى بکن
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
خانواده محمد على طاهرى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top