عفو بین الملل به گزارشهای مبنی بر برنامه ریزی اقدامات تلافیجویانه توسط دولت اسرایٔیل به خاطر کمپینِ این سازمان علیه شهرک های اسرایٔیلی در اراضی اشغالی واکنش نشان داد

سازمان عفو بین الملل

بیانیۀ مطبوعاتی ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

عفو بین الملل به گزارشهای مبنی بر برنامه ریزی اقدامات تلافیجویانه توسط دولت اسرایٔیل به خاطر کمپینِ این سازمان علیه شهرک های اسرایٔیلی در اراضی اشغالی واکنش نشان داد

در رسانه های اسرایٔیلی گزارشهایی مبنی بر این که وزارت اقتصاد اسرایٔیل قصد دارد بر اساس قانون جنجالی ضدبایکوت مصوب سال ۲۰۱۱ علیه سازمان عفو بین الملل و کسانی که به آن کمک مالی میکنند دست به اقدام بزند، منتشر شده است. این اقدامات قرار است به تلافی کمپین عفو بین الملل که دولتها را به منع واردات از شهرک های اسرایٔیلی در اراضی اشغالی فلسطین فرا خوانده، صورت گیرد. مگدلینا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین الملل در واکنش گفت:

«گزارشهایی که خبر از برنامه دولت اسرایٔیل برای مجازات عفو بینالملل به خاطر کمپیناش علیه شهرکهای اسرایٔیلی میدهند عمیقاً نگران کننده هستند. ما هنوز به طور رسمی در جریان اقدامات مسیٔولان اسرایٔیلی قرار نگرفته ایم، اما این اقدامات، چنانچه صحت داشته باشند، یک پسرفت جدی در زمینه آزادی بیان خواهند بود و نشانهای بدشگون برای سازمانهای غیردولتی حقوق بشری در اسرایٔیل که بتوانند آزادانه و فارغ از دخالتهای خودسرانه فعالیت کنند.»

سازمان عفو بین الملل هیچ ابلاغ رسمی در مورد اینکه آیا اقداماتی قرار است صورت بگیرد دریافت نکرده و به دنبال این است که تأیید این خبر را از وزارت اقتصاد اسرایٔیل بگیرد. رسانه های اسرایٔیلی گزارش داده اند که مقامات اسرایٔیلی وضعیت ثبت دفتر اسرایٔیلِ سازمان عفو بین الملل را به نحوی تغییر خواهند داد که از این پس کمکهای نقدی به این سازمان نتواند موجب تقلیل مالیات افراد خیر شود. این در حالی است که شاخه اسرایٔیل سازمان عفو بین الملل تنها اکتبر گذشته مشمول قانون معافیت مالیاتی شد.

مگدلینا مغربی گفت: «اتخاذ هرگونه اقدام تنبیهی از سوی دولت اسرایٔیل علیه سازمان عفو بین الملل به خاطر کمپین این سازمان علیه شهرک های اسرایٔیلی، حمله بیشرمانه ای بر فعالیتهای مشروع حقوق بشری این سازمان خواهد بود. این همچنین تازهترین اقدام دولت اسرایٔیل خواهد بود برای خاموش کردن صدای سازمانهای حقوق بشری و فعالانی که از این دولت انتقاد میکنند و خواستار پاسخگویی هستند.»

سازمان عفو بین الملل بارها تأکید کرده که اساس وجود شهرکهای اسرایٔیلی در اراضی اشغالی فلسطین نقض قوانین بین المللی و موضوعی است که جامعه بینالمللی در مورد آن توافق نظر دارد و این در قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز منعکس شده است. شهرک سازیها در استمرار دهه ها رنج و نقض حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین نقش داشته اند.

به عنوان یک سازمان حقوق بشری، سازمان عفو بین الملل تلاش دارد تا اطمینان حاصل کند که دولتها به تعهدات خود در قبال قوانین بین المللی احترام میگذارند و به نقض این تعهدات دامن نمیزنند. به همین دلیل است که کمپین سازمان عفو بین الملل کشورهای جهان را مخاطب قرار داده و از آنها خواسته که با توقف حمایت مالی از سیاستهای شهرکسازی اسرایٔیل که متجاوزانه، تبعیض آمیز و غیرقانونی هستند، از کمک به تداوم یک وضعیت غیرقانونی دست بردارند.

جامعه جهانی با اجازه دادن به واردات محصولات تولید شده در شهرک ها، اجازه دادن به شرکتها برای ایجاد شعبه در شهرک ها و تبادل تجاری کالاهای تولید شده در شهرکها، به طور مستقیم به صنعت غیرقانونی شهرکها کمک کرده و باعث رشد آن میشود. پایان دادن به فعالیت تجاری شهرک ها برای پایان دادن به نقض گسترده حقوق فلسطینیانی که تحت اشغال اسرایٔیل زندگی میکنند ضروری است.

عفو بین الملل به طور کلی تحریمِ کا از سوی مصرف کنندگان را نه حمایت میکند و نه مورد مخالفت قرار میدهد. با این وجود، این سازمان از حق افراد برای دست زدن به اقدامات تحریمی دفاع میکند و در حمایت از حقوق کسانی که به خاطر مشارکت در تحریم مورد مواخذه و مجازات قرار گرفته اند کمپین به راه انداخته است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top