سکوت آیت الله ‫#‏مکارم‌شیرازی‬ و ‫#‏صافی‌گلپایگانی‬ در برابر استفتاها و سوالات مقلدانشان

سکوت آیت الله ‫#‏مکارم‌شیرازی‬ و ‫#‏صافی‌گلپایگانی‬ در برابر استفتاها و سوالات مقلدانشان
به گزارش ‫#‏نجات‌با‌حلقه‬ ، به نقل از ‫#‏درّ_تی‌وی‬ در مصاحبه ای با یکی از حامیان استاد محمدعلی طاهری ، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صافی گلپایگانی علی رغم اظهار نظر شفاهی در خصوص کلی بودن فتوای ارتداد در پاسخ به سوالات دروغین مطرح شده و مصداق نداشتن فتوای صادر شده در مورد محمدعلی طاهری ، با توجه به مراجعه ها و استفتاهای متعدد در این زمینه تا کنون پاسخ کتبی در خصوص عدم مصداق فتوایشان در مورد آقای طاهری ارائه ننموده اند .
این در حالی است که امکان ‫#‏اعدام‬ قریب الوقوع محمدعلی طاهری با توجه به فتوای صادر شده از سوی این مراجع وجود دارد و در پاسخ به مراجعینی که خواستار شفاف سازی در این زمینه و نظر کتبی این دو مرجع در مورد ‫#‏ارتداد‬ آقای طاهری هستند نه تنها بی تفاوتی نشان داده می شود بلکه این مراجعین و مقلدان آیت الله مکارم شیرازی در روز ۲ شهریور ۹۴ ، با فریب و در هنگام مناجات در حرم حضرت معصومه ، توسط ماموران لباس شخصی ربوده شده اند و تا کنون نیز خبری از آنها درد دست نیست .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top