سعید اردشیر، یکی از محققان عرفان حلقه هنگام بازگشت به ایران، در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

سعید اردشیر، یکی از محققان عرفان حلقه هنگام بازگشت به ایران، در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

سعید اردشیر، یکی از شاگردان محمدعلی طاهری، صبح روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بازداشت شد.

آقای اردشیر که سابقه بازداشت و حبس را نیز در پرونده خود دارد، صبح روز دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶ بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. منابع آگاه، زمان انتقال این عضو عرفان حلقه به زندان اوین را روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه گزارش داده‌اند. تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاع دقیقی از محل نگهداری و نحوه بازجویی آقای اردشیر پیش از انتقال به زندان و اتهامات وارد شده به او در دست نیست. پیش از این نیز، آقای اردشیر بهمن‌ماه ۱۳۹۱ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از مدتی با قید قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. او یک سال بعد، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “توهین به مقدسات از طریق فعالیت در مجموعه عرفان حلقه” به پنج سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شد. این حکم که از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تاییده شده بود، تابستان سال ۱۳۹۴ به اجرا در آمد.

“او در ۲۵ مردادماه ۱۳۹۴ هنگام نصب یکی از بنرهای مرتبط با محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه بازداشت و با قطعی شدن حکم پیشین وی، به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد”. دادگاه انقلاب تهران، که به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود، او را به اتهام “توهین به مقدسات” از طریق فعالیت در مجموعه عرفان حلقه به پنج سال حبس تعزیری و همچنین “حصول مال نامشروع از طریق تکثیر و توزیع آثار عرفان حلقه” و “دخالت در امور پزشکی”، در مجموع به پرداخت ۳۶۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.

در این خصوص، در گزارش سال ۹۴ خود، از محکومیت دوباره آقای اردشیر به شش ماه حبس تعزیری در یک پرونده‌سازی جدید خبر داده بود. این حکم تابستان همان سال در زندان رجایی‌شهر به او ابلاغ شد. سعید اردشیر نهایتا پس از گذراندن بیش از یک‌ سومِ مدت زمان حبس خود و پرداخت جریمه نقدی، روز پنج‌شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۵ به صورتِ مشروط از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شده بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top