سخنان نماینده مجلس کانادا آقای اندرو ساکستون در خصوص وضعیت استاد محمد علی طاهری (Mr. Andrew Saxton (North Vancouver, CPC)

سخنان نماینده مجلس کانادا آقای اندرو ساکستون (Mr. Andrew Saxton (North Vancouver, CPC)

سخنان نماینده مجلس کانادا در پارلمان این کشور درباره محمد علی طاهری:

بنده امروز در رابطه با دادخواست (پتیشنی) که توسط بیش از ۲۰۰ تن از شهروندان ونکور به امضا رسیده، به پا خواسته و صحبت می کنم.

این امضا کنندگان خواهان درخواست دولت کانادا از دولت ایران مبنی بر آزادی محمدعلی طاهری، زندانی عقیدتی که متهم به افساد فی الارض می باشند، که این اتهام می تواند در ایران منجر به حکم اعدام شود.

امضا کنندگان این دادخواست (پتیشن) خواهان حفاظت از آقای طاهری در مقابل هر گونه اعمال شکنجه واقدام غیر قانونی و اشتباه میباشند ؛ و بر این باورند که بازداشت ایشان از ابتدا اشتباه بوده و میباشد .

من مفتخرم که امروز در این پارلمان در کنار امضا کنندگان این دادخواست جهت اطلاع رسانی درباره نگرانی آنان از وضعیت آقای طاهری بایستم.

متن انگلیسی:

Mr. Andrew Saxton (North Vancouver, CPC): Mr. Speaker, I rise today in regard to a petition that has been signed by over 200 residents of North Vancouver and the surrounding area.

The signatories are asking the Government of Canada to call on the Iranian authorities to release Mohammad Ali Taheri, a prisoner of conscience who is to be tried for “spreading corruption on Earth”, a charge that possibly carries the death penalty in Iran. They petitioners also ask that Mr. Taheri be protected from torture and ill treatment while he is wrongfully imprisoned.

I am pleased to rise in this House to make the petitioners’ concerns about Mr. Taheri’s situation known

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top