جناب آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل

جناب آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل

جناب آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل

همان طور که در جریان هستید محمد علی طاهری فرزند محمد متولد ۱۳۳۵ بنیانگذارعرفان کیهانی  (حلقه)، فرادرمانی و سایمنتولوژی که از طرف سازمان اطلاعات سپاه، سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شده و پس از ۶۷ روز حبس در سلول انفرادی در اوین، بند ۲ الف (بازداشتگاه اختصاصی سازمان اطلاعات سپاه)، مجددا اوایل سال ۹۰ با پاپوش های امنیتی و اتهامات ساختگی ارتداد، محاربه با خدا و رسول خدا، توهین به مقدسات، مفسد فی الارض و سب النبی دستگیرشد. دامنه اعمال فشار و سرکوبها به جایی رسید که برخی از شاگردان محمد علی طاهری نیز دستگیر و در سلول انفرادی در زندان اوین مورد شکنجه و تهدید قرار گرفتند.

سید مرتضی حجت نجفی فرزند آیت الله العظمی سید حسن حجت کوهکمری و نوه ی مرحوم آیت الله العظمی سید محمد حجت کوهکمری از شاگردان محمد علی طاهری به دلیل تحقیق در زمینه عرفان کیهانی وبرگزاری جلسات پژوهشی- آموزشی عرفان مذکور با وجود مجوزات و مدارک و مستندات قانونی برای برگزاری جلسات، به همراه همسرش حوریه محسنی دستگیر و روانه زندان شد. سید مرتضی حجت نجفی در مدت یک ماه و نیم زندان مورد ضرب و شتم و تهدید به اعدام قرار گرفت. ایشان به اتهام واهی دخالت در امر پزشکی، برگزاری کلاسهای عرفان کیهانی و تحصیل مال نامشروع دادگاهی  و محکوم به اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس شد.

بسیاری از  شاگردان محمد علی طاهری  به دلیل باور به اندیشه های وی به روش های مختلف تهدید و با فشارهای روحی و روانی روبه رو شده اند. تعدادی از آنان نیز با اتهامات واهی توهین به مقدسات ،و تحصیل مال نامشروع دستگیر و در  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شدند.

اردشیر شهنوازبه  پنج سال حبس، ناهید بهشید  به پنج سال حبس، عبدالاحد جلیل زاده به  پنج سال حبس، محمد تاجیک پازوکی  به پنج سال حبس، فهیمه اعرفی به  پنج سال حبس (اخیرا توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده اند)، زیبا پورحبیب به سه سال حبس، محمدرضا شکراییان  به سه سال حبس، محمدرضا افشار به دو سال حبس، محمدرضا فرهمندنیا به دو سال حبس،راستگو به دو سال حبس، آمنه جابری به دو سال حبس، لیلا جعفری به دو سال حبس، زهرا یزدانی به دو سال حبس، دکتر سروش عازمی خواه به دو سال حبس، سید عبدالرضا میرآقاسی به دو سال حبس، لیلا جماعت به  یک سال حبس، نرگس فرهادی به یک سال حبس، معصومه ضیاء به یک سال حبس، علیرضا لاچین به یک سال حبس، دکتر پروین بهارزاده  به یک سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال تعلیق، مهدی نیرومنش به یک سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال تعلیق، دکتر ویدا پیرزاده به  یک سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال تعلیق، زهرا جلیلی به یک سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال تعلیق و مهری شیخو به یک سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال تعلیق محکوم شدند.

محمد علی طاهری و شاگردانش به روش های مختلف اعتراض خود را نسبت به این فشارها و سرکوبها به گوش مسوولان نظام جمهوری اسلامی رسانده اند، اما نتیجه ای به دست نیامد. آنها که هیچ راهی برای رساندن صدای خود ندیدند و در مقابل رفتارهای غیر انسانی برای خود در منطقه ای  خارج از تهران(بهشت سکینه ) قبر خریداری کردند و منتظر سرنوشتی شدند که نیروهای وابسته به سپاه برایشان رقم زده اند. سرنوشتی که حتی قاضی پرونده هم در آن نقشی ندارد و بارها گفته از سوی سپاه و نیروهای امنیتی تحت فشار است. اسامی افرادی که در بهشت سکینه قبر خریداری کرده اندموجود است و اعلام میدارند اعمال زور و شکنجه نیروهای امنیتی مانع ابراز عقاید بشر دوستانه و مصلحانه ایشان نخواهد شد.


آقای احمد شهید حکم بسیاری از شاگردان محمد علی طاهری تایید شده است ،و محمد علی طاهری نیز که به اتهام افساد فی الارض محاکمه شده است منتظر حکم خود می باشد.

جان محمد علی طاهری و شاگردانش در خطر است.

امضاء: جمعی از شاگردان محمدعلی طاهری بنیانگذار دو طب مکمل فرادرمانی وسایمنتولوژی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top