تداوم اعتراض ها به بازداشت غیرقانونی محمدعلی طاهری

تداوم اعتراض ها به بازداشت غیرقانونی محمدعلی طاهری

پنجاه و دومین روز اعتصاب غذای محمدعلی طاهری؛ تداوم اعتراض ها به بازداشت غیرقانونی
شاگردان محمدعلی طاهری در روزهای بیست و ششم و بیست و هفتم آبان ماه، در اعتراض به تداوم بازداشت غیرقانونی بنیانگذار عرفان حلقه، دست به حرکت های اعتراضی گوناگونی زدند. توزیع تراکت، توزیع کتاب ها و آثار محمدعلی طاهری و تجمع های اعتراضی در شهرهای کرج و مشهد، از جمله این حرکت های نمادین بود.

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، جمعی از شاگردان محمدعلی طاهری در روز پنجشنبه ۲۷ آبان ۹۵ ، با انتشار بیش از هزار جلد از کتاب ها و آثار سمعی و بصری محمدعلی طاهری در دو شهر تهران و رودهن، دست به یک حرکت اعتراضی نمادین زدند. این اقدام آنها همزمان با روز کتاب خوانی انجام شد.

از سوی دیگر، شامگاه پنجشنبه، شماری از شاگردان محمدعلی طاهری با انتشار تراکت هایی در معابر عمومی شهر تهران، به روشنگری وضعیت این اندیشمند و شاگردان در بندش پرداختند. در همین حال شهر مشهد نیز صحنه اعتراض شاگردان محمدعلی طاهری به تداوم بازداشت غیرقانونی بنیانگذار عرفان حلقه بود. این معترضان، شامگاه پنجشنبه ۲۷ آبان، در سه نقطه از این شهر با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار آزادی محمدعلی طاهری و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.

گفتنی است در روزهای گذشته نیز شاگردان محمدعلی طاهری با حضور در سخرانی حسن روحانی در کرج، ضمن یک حرکت اعتراضی نمادین، نامه سرگشاده ای را به رییس جمهور ایران تحویل دادند. شایان ذکر است، دوره محکومیت بنیانگذار عرفان حلقه، ۱۸ بهمن ۹۴ به اتمام رسیده و قرار منع تعقیب اتهام های او ۱۳ تیر ۹۵ صادر شده و به گفته محمود علیزاده طباطبایی این قرار، قطعی هم شده است. اما مقام های قضایی و امنیتیِ حکومت ایران از آزادی این زندانی سیاسی ممانعت می کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top