تجربه های نجات با حلقه ۱۳

اینجانب ( نام محفوظ) در کلاسهای عرفان کیهانی استاد محمدعلی طاهری شرکت کرده ام و در همان ترم اول  (فرادرمانی) تاثیر این حلقه ها را دریافت کردم به این ترتیب که دو سال قبل در سال ۱۳۸۶ یک غده چربی از روی کتف چپم در آوردند محل عمل گوشت اضافه آورد دکتر برای اینکه محل گوشت اضافه آورده شده را رنگ پوستم بکند چون بسیار بد رنگ و رنگ گوشت خام بود دو بار در فاصله ۸ ماه کورتن زیر پوستی تزریق کردند در نتیجه محل آن چنان گود شد مانند اینکه با قاشق آن محل را خالی کرده بودند پس از آن به دکترهای پوست و زیبایی و ترمیم مراجعه کردم اما آنها به نوعی من را جواب کردند اما با گرفتن فرادرمانی به فاصله چند هفته محل شروع به خارش کرد و دقیقا در روز شهادت امام جعفر صادق در پاییز سال ۱۳۸۸ یکهو این محل در یک شب پر شد که اول وحشت من و تعجب خانواده ام را باعث شد اما با مراجعه به آن دکتر که باعث این جریان شده بود و دکترهای پوست و جراح زیبایی که قبلا مراجعه کرده بودم و من را جواب کرده بودند بسیار متعجب شدند و گفتند که هیچ توجیه علمی ندارند برای این قضیه. ضمنا گردن درد و زانو درد من نیز بسیار خوب شد و الآن کم کم اثری از دیسک گردن و زانو درد نمی بینم. از آشنایی با این کلاس و شناخت عرفان حلقه بسیار راضی و خشنود هستم.

امضا محفوظ

hppscan3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top