بیانیه حشمت اله طبرزدی دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران: اعدام محمد علی طاهری، اعدام همه ما است

بیانیه حشمت اله طبرزدی دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران: اعدام محمد علی طاهری، اعدام همه ما است

بیانیه حشمت اله طبرزدی دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران:
اعدام محمد علی طاهری، اعدام همه ما است
حشمت اله طبرزدی دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران در روز شنبه ۹ مرداد، طی بیانیه ای، شهروندان آگاه و نهادهای حقوق بشری را به واکنش به حکم اعدام محمد علی طاهری فراخواند.
او در این بیانیه که در سایت رادیو فرهنگ منتشر شده است تصریح کرده است:
رژیم سرکوبگر اسلامی حاکم بر ایران، از یک سو برای حفظ خود با حسین باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا سازش می کند و دروازه های ملکت را بر روی غرب می گشاید تا سرمایه داری بی در و پیکر جهانی را از خود خشنود نماید و همزمان ،برای شهروند بی گناه ایرانی حکم اعدام صادر می کند تا از مردم ستمدیده ی ایران زهر چشم بگیرد.
لازم است اعلام کنم اعدام طاهری اعدام همه ی ما ، بلکه اعدام انسانیت است که خون او بر گردن امریکا و اروپا نیز هست . همچنین بر خود واجبمی دانم از همه ی شهروندان اگاه و نهاد های مدافع حقوق انسان ها درخواست کنم با همه ی توان خود به پا خیزید تا مانع این اقدام جنایتکارانه ی رژیم اسلامی حاکم بر ایران شویم و گر نه ما نیز در این جنایت مسول خواهیم بود. اگر رژیم موفق به این جنایت شود، جایی برای زندگی شرافتمندانه در این دنیای بزرگ برای هیچیک از ما نیست.
حشمت اله طبرزدی/دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران/۹/ امرداد/۱۳۹۴/خورشیدی.
http://radiofarhang.nu/news/news-political/item/2364-2015-08-01-07-36-46

https://www.facebook.com/NoExecutionsMohammadAliTaheri/photos/a.432640216898041.1073741827.432506016911461/449627361865993/?type=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top