بررسی اتهامات محمدعلی طاهری(قسمت هفتم)

بررسی اتهامات محمدعلی طاهری(قسمت هفتم)

بررسی اتهامات محمدعلی طاهری(قسمت هفتم)؛
دیدگاه عرفان حلقه در مورد حجاب
 
 
یکی از اتهاماتی که به محمدعلی طاهری نسبت داده می شود «قبول نداشتن حجاب ظاهری» است. این اتهام که هیچ گونه مبنای عقلانی ندارد و به هیچ وجه قابل اثبات نیست به همراه ده ها برچسب بی اساس دیگر مانند “ایجاد انحراف”، “افزایش آمار خودکشی”، “قتل”، “بیماری های روانی”، “طلاق”، “ترور”، “فساد” و “آسیب های فردی و اجتماعی” و … به صورت مداوم در رسانه های دولتی برای تخریب محمدعلی طاهری به کار گرفته می شود. اتهاماتی که برای آنها نه آمار علمی وجود دارد و نه شاهد و سندی.
 
در بی اساس بودن این اتهامات همین بس که هیچ کدام از آنها جایی در پرونده قضایی محمدعلی طاهری ندارند و شاید دلیل خط خوردن آنها از پرونده این باشد که حتی بازجوهای محمدعلی طاهری شرم دارند که این قبیل برچسب های غیر منصفانه که حکایت از غرض ورزی های کودکانه دارد را به او نسبت دهند.
اما حتی اگر قانون دست و پای پرونده سازان را بسته باشد آنها خوب بلدند آبرو را خورده و حیا را قی کنند. به همین دلیل است که این افراد تندرو در دستگاه امنیتی، با در دست داشتن انحصاری رسانه های داخل کشور، به تخریب شخصیت محمدعلی طاهری با این قبیل برچسب ها می پردازند، در حالی که هرگز سندی برای ادعاهای خود ارائه نمی کنند.
 
جالب آنجاست که همین افراد تندرو با برگزاری جلسات نقد (بخوانید تخریب) عرفان حلقه فریاد “قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین(بقره ۱۱۱)” سر می دهند که اگر راست می گویید برهان و دلیل بیاورید که برچسب های ما بی اساس است! در حالی که محمدعلی طاهری به دفعات آنها را به مناظره در برنامه زنده تلویزیونی فراخوانده و دلیل و برهان ارائه کرده است. اما گویا پاسخ های محمدعلی طاهری زود فراموش می شود و این برچسب ها تاریخ انقضا ندارند.
 
پاسخ فریادهای این افراد شاید آیه ای دیگر از سوره بقره است : « صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاَ یَرْجِعُونَ »
 
حجاب از دیدگاه محمد علی طاهری
محمدعلی طاهری در مقاله « فلسفه عرفانی حجاب » می نویسد: « فلسفه حجاب پرهیز از خودنمایی است که نوعی زکات به شمار می رود. در واقع حجاب مانع خودنمایی و ایجاد شعور معیوب ناشی از آن است؛ تا از این رهگذر انسان کادویی (زکاتی) در خور شأن هستی به آن داشته باشد. در این دیدگاه، زن و مرد، هر دو در این چارچوب قرار می‌گیرند و حجاب تعریفی انسان شمول می یابد. این حجاب ناشی از بی نیازی و غنای عرفانی است. یعنی کسی که به بلوغ عرفانی برسد، حجاب را رعایت می‌کند. »
 
وی ادامه می دهد: « البته حجاب موضوع بسیار پیچیده و مفصلی به شمار می رود که از دو منظر کمی (ظاهری) و کیفی (باطنی) مورد بررسی قرار می گیرد. بعد کمی حجاب در قالب شریعت مطرح می شود اما در کنار پیروی از شریعت (اصول رهروی)، بعد کیفی این پیروی نیز مطرح است که بی توجهی یا کم توجهی به آن، نتیجه کامل نخواهد داشت و دینداری واقعی نخواهد بود. »
 
محمدعلی طاهری در بررسی کیفی حجاب مسائلی همچون “انرژی نوع دوم”، “جاذبه و دافعه” و “ارزش وجودی” را مطرح می کند و می افزاید: « وقتی خورشید انگیزه متعالی در آسمان وجودی انسان طلوع می کند، انسان، ستاره های کم نور امیال خویش، مثل میل به خودنمایی و… را خود به خود نمی بیند. هرچند این میل هنوز در انسان هست، اما انگیزه متعالی کمال گرایی، امیال دیگر را محو می کند و فرد از انرژی نوع دوم بی نیاز می گردد. قرار است حجاب ما را از خودنمایی دور کند و قطع نیاز به انرژی نوع دوم محقق شود. به طور کلی انسان خام یا معمولی را می توان گدا دانست؛ گدای جلب توجه، گدای محبت و در یک کلام، گدای انرژی نوع دوم. اما یکی از مراحل بلوغ، بلوغ عرفانی است و زمانی رخ می دهد که انسان به بی نیازی رسیده باشد. »
 
بنیان گذار عرفان حلقه توضیح می دهد: « غالبا ما برای هر شیئی متناسب با ارزش وجودی آن پوششی در نظر می گیریم و هیچ گاه برای یک شیئ بی ارزش بسته یا پکیج گران قیمت تهیه نمی کنیم و به عکس، هیچ کالای گران قیمتی را نیز در پوششی بی ارزش (برای مثال در کاغذ) نمی پیچیم. مثلا برای یک قطعه الماس، جعبه ای را طراحی می کنیم که خود آن جعبه نیز ارزش و قیمت قابل توجهی دارد. پوشش یک فرد نیز باید با ارزش وجودی او هماهنگ و همسو باشد. همین بحث ارزش وجودی، در مورد یک جامعه نیز مطرح می شود. اینکه افراد از لحاظ ادراکات عظیمی چون درک انا الحق، درک حس حضور، درک شکر وجودی و رسیدن به این مفهوم که از کجا آمده اند و به کجا می روند، در چه مرحله ای قرار داشته باشند، در بلوغ عرفانی و انتخاب پوشش آنها تأثیر مستقیم دارد. »
 
وی ادامه می دهد: « درک این مهم که حضور ما هدفمند است و جهان هدفی دارد و هوشمندی عظیمی بر آن حاکم است، درک این مطلب که ما نیزدراین عرصه نقش هوشمندانه ای داریم و در یک مجموعه هوشمند یک جزء نمی تواند بدون هدف باشد و اگر هستی هوشمند است ما نیز هستیم و اگر هستی نقشه ای را دنبال می کند ما نیز نقشه ای را دنبال می کنیم، به ما اثبات می کند که وجودمان ارزشمند است و بنابراین، متناسب با آن ارزش برای خود نحوه حضورمان در جامعه را تعریف می کنیم. »
 
محمدعلی طاهری با بیان اهمیت “جاذبه و دافعه” در معرفی حجاب خاطرنشان می کند: « هر جامعه ای باید معرفتی پیدا کند تا از طریق آن بتواند به ارزش هایی برسد و یا ارزش هایی را زنده کند و برای نسل های بعد از خود به ارث بگذارد. در خصوص معرفی حجاب و مفهوم عمیق آن به جامعه، باید به همین نحو جاذبه هایی ایجاد کرد؛ زیرا با ایجاد دافعه نمی توان انتظار داشت که حجاب نهادینه شود. در جامعه ای که به طور بنیادی در زمینه نهادینه کردن این ارزشها اقدام نشده است و توجیه لازم و کافی برای آن وجود ندارد، با زور و ایجاد دافعه نمی توان به هدف نهایی رسید. اما برای مثال، وقتی فلسفه حجاب تبیین شود، نهادینه شدن این ارزش، امکان پذیر است. در نهایت، زکات شعوری این همه زیبایی که هستی به ما عطا کرده است، چیزی جز عرضه شعور مثبت به آن (هستی) نیست. اما نه تنها در بسیاری از موارد ما این شعور مثبت را عرضه نمی کنیم، بلکه آنچه به هستی ارائه می دهیم، شعور منفی خودنمایی است. حجاب اولین قدم در جلوگیری از ساطع کردن این شعور منفی است تا بعد از آن بتوانیم شعور مثبتی را به عنوان زکات شعوری به هستی عرضه کنیم.»
 
محمدعلی طاهری در دفاعیاتش چه می گوید؟
بنیان گذار عرفان حلقه در بخشی از دفاعیه ۲۶ صفحه ای که به دادگاه بدوی ارائه کرده است می گوید: « با عنایت به فتوای مرجع محترم تقلید آیت الله العظمی سیستانی در بهمن ماه ۹۳ ، در خصوص قطعیت ارزش شهادتین در اثبات مسلمانی ( علی رغم وجود هرگونه انحراف احتمالی )، انتظار دارم که در مسلمانی و شیعه بودن و ایمان من شک نشود و بدینوسیله خود را ازهمه افتراها و برچسب های دروغین انتساب به یهودیت، مسیحیت، بهائیت، وهابیت، بودیسم، هندوئیسم، شیطان پرستی و ….. توهین به قرآن ، ائمه علیهم السلام و …. قبول نداشتن ائمه علیهم السلام ، زیارت اماکن متبرکه ، معاد جسمانی ، عبادات ظاهری، حجاب و …. اتصال به روح القدس و لوح محفوظ و ….عضویت در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، دموکرات، کومله و…. همچنین صدها تهمت ناروای دیگر، خود را مبرا می دانم ( با استناد به کتب، مقالات، جملات، فیلم های کلاس های موسسه، دانشگاه ها، سمینارها و … همچنین وجود ده ها هزار نفر از شاگردانم به عنوان شاهد مبنی بر پوچ و کذب بودن این تهمت ها و …. ) و به طور قطع با گذشت زمان، حقیقت آشکار خواهد شد.»
 
وی در بخشی دیگر تصریح می کند: « برخی از موضوعات مقالات، سخنرانی ها، موضوعات کلاسهای موسسه و … در مورد الصلوه، روزه، حج، قدر و غدیر، ائمه علیهم السلام، بعنوان گل های سر سبد هستی، انسان کامل، حجاب، به منزله اجتناب از خود نمائی بعنوان زکوه آنچه که از هستی، خداوند در اختیار ما قرار داده است و نشان دادن بلوغ معرفتی و… ، امام عصر عج به منزله استاد دوره دکترای بشریت که بشر را از جهل و نادانی نجات خواهد داد و در های آسمان های خرد و دانایی و حکمت را به روی انسان می گشاید و … حال چگونه امکان دارد با وجود این همه دلایل و مدارک که به وضوح اعتقاد اینجانب به عنوان بنیانگذار جریان معرفت جوی عرفان حلقه را نسبت به مقبولیت، تقدس و احترام موضوعات عبادی، ائمه علیهم السلام، مهدویت، حجاب و… به اثبات میرساند شک و شبهه ای وجود داشته باشد و دچار دوگانگی فکری باشم. لذا اتهام های توهین به ائمه علیهم السلام و قبول نداشتن آنها و نقش معصومین، قبول نداشتن مهدویت، حجاب و … نیز جز دروغ، افترا و پاپوش امنیتی ، چیز دیگری نمی تواند باشد و قویا آنها را تکذیب می کنم. »
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top