اقــــــــدام فــــــــوری رضا شهابی نیازمند مراقبتهای پزشکی است

اقــــــــدام فــــــــوری

فعال سندیکایی نیازمند مراقبتهای پزشکی است

رضا شهابی، فعال سندیکایی، در روز ۱۸ مرداد ماه وادار به بازگشت به زندان شد. او در اعتراض به زندانی شدن دوباره اش دست به اعتصاب غذا زده است. حال او پس از ۴۰ روز اعتصاب غذا به شدت رو به وخامت گذاشته و به مراقبتهای پزشکی فوری نیاز دارد. رضا شهابی یک زندانی عقیدتی است و باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.

رضا شهابی، عضو هیات مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از روز ۱۸ مرداد که وادار به بازگشت به زندان رجایی شهر کرج شد دست به اعتصاب غذا زده است. او در اعتراض به حبس ناعادلانه اش در اعتصاب غذا به سر میبرد و سلامت جسمی اش به شدت کاهش یافته است. او از سردردهای شدید و سرگیجه، کاهش فشار خون، بیحسی در سمت چپ بدن، احساس سوزش در معده و مشک ت گوارشی رنج میبرد. همچنین گفته میشود که حدود ۱۳ کیلوگرم وزن کم کرده است. او در ۹ شهریور به بهداری زندان منتقل شد اما مراقبتهای پزشکی تخصصی که لازم بود را دریافت نکرد.

رضا شهابی در خرداد ۱۳۸۹ بازداشت شد و چهار سال را در زندان سپری کرد. او گفته است که در طول آن دوران مورد شکنجه و دیگر بدرفتاریها قرار گرفته است از جمله محرومیت عامدانه از دسترسی به مراقبتهای پزشکی و ضرب و شتمهایی که منجر به عارضهی مزمن در ناحیهی کمر وی شده است. او در ۱۴ مهر ۱۳۹۳ برای مرخصی پزشکی از زندان آزاد شد اما از آبان ۱۳۹۵ برای بازگشت به زندان برای سپری کردن باقی ماندهی دوران محکومیتاش تحت فشار قرار گرفت. مقامات دادستانی ابتدا مدعی شدند که سه ماه و بعد گفتند که پنج ماه از محکومیت او باقی مانده است. در نهایت او در مرداد ۹۶ مجددا بازداشت و به زندان برگردانده شد. این اقدام در تناقض با نامهای به تاریخ ۱۸ شهریور سال ۹۴ است که پیشتر مسیٔو ن زندان رجایی شهر به رضا شهابی نشان داده بودند و اتمام محکومیت شش ساله و آزادی او با احتساب مدت مرخصی پزشکی را تایید میکرد. پس از انتقال به زندان، مقامات اعلام کردند که رضا شهابی باید حکم یک سال زندانی که در پرونده جداگانهایی در سال ۱۳۹۴ علیه او صادر شده را نیز تحمل کند. در این پرونده، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران رضا شهابی را به خاطر اعتراض به آزار و بدرفتاری با او و همبندی هایش در حادثه حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین در فرودین سال ۱۳۹۴ به اتهام تبلیغ علیه نظام «مجرم» شناخته و به یک سال حبس محکوم کرده است.

لطفا نامهای به زبان فارسی، انگلیسی، اسپانیایی، فرانسه یا هر زبان دیگری که میدانید، بنویسید و از مقامات بخواهید؛

 رضا شهابی را فورا و بدون قید شرط آزاد کنند چرا که او یک زندانی عقیدتی است که تنها به خاطر به کاربستن مسالمت آمیز حقوق انسانی خود از طریق فعالیتهای سندیکایی کارگری زندانی شده است؛

 از دسترسی او به مراقبتهای ویژه پزشکی مطابق با اخلاق پزشکی از جمله احترام به اصولی همچون خودمختاری، انتخاب آگاهانه و رضایت و محرمانه بودن اطمینان حاصل کنند؛

 حق هر فرد بر تشکیل اتحادیه صنفی و یا پیوستن به اتحادیه صنفی با انتخاب خود را مطابق با تعهدات بین المللی ایران تحت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رعایت کنند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری محمد عباسی بلوار ولیعصر، خیابان ولیعصر. شماره ۱۶۳۸

تهران، ایران

dr.abbasi@sbmu.ac.ir
دادستان عمومی تهران عباس جعفری دولتآبادی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نبش میدان ۱۵ خرداد، تهران، ایران
ریٔیس قوه قضاییه آیتا صادق لاریجانی دفتر روابط عمومی، خیابان ولی عصر، خیابان پاستور. پ ک ۴، تهران، ایران
لطفا درخواستها را تا قبل از ۸ آبان ۱۳۹۶ به آدرس های زیر ارسال نمایید؛
اقدام فوری/ ایران تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۲۰۱۷/۰۹/۱۸
اقــــدام فــــوری

اطلاعات تکمیلی

رضا شهابی در بند ۱۰ زندان رجاییشهر که شرایط آن وخیم توصیف شده نگهداری میشود. زندانیان گفتهاند که پنجره های این بند با ورقه های فلزی پوشانده شده و سیستم تهویه هوا وجود ندارد. آنان وادار به خوابیدن بر روی زمین شده اند در حالی که مسؤلین آنها را از دسترسی به غذای مناسب، آب آشامیدنی سالم و تماس تلفنی با خانواده هایشان محروم کرده اند. در ۸ مرداد ۱۳۹۶ تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در این بند در اعتراض به شرایط بیرحمانه و غیرانسانی که مجبور به تحمل آن شده اند،

دست به اعتصاب غذای طو نی مدت زدند. رضا شهابی در پی دوباره زندانی شدن در روز ۱۸ مرداد به گروه اعتصاب کنندگان پیوست. ریٔیس زندان به تلافی این اعتراض به پزشکان زندان دستور داده تا به کسانی که در اعتصاب غذا هستند هیچ گونه مراقبت و رسیدگی پزشکی ارایٔه ندهند و چندین زندانی را نیز برای مدتی به سلول انفرادی منتقل کرده است. در یکم شهریور ماه، دادستان تهران اع م کرد: «به برخی زندانیان که به اعتصاب غذا … روی می آورند اعلام میکنیم که این اقدامات، اموری شکست خورده است و دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمیشود.» او افزود: « مجازات زندانیان باید به طور کامل اجرا شود و قرار نیست ما تحت تاثیر برخی اقدامات زندانیان از جمله اعتصاب غذا قرار گیریم.»

در رابطه با وضعیت رضا شهابی، دادستان تهران در یک مصاحبهی مطبوعاتی در تاریخ ۱۲ شهریور گفت: « نامبرده به اتهام جرایم امنیتی کشور محکوم گردیده است.» در پاسخ در روز ۱۴ شهریور ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، در جریان یک تجمع مسالمت آمیز مقابل مجلس گفت: «باید از مقام های قضایی پرسید که رضا شهابی کدام امنیت کشور را به خطر انداخته است؟ آیا حمایت از رانندگانی که می خواهند نان و مسکن داشته باشند و این حق را داشته باشند که آزادانه از تشکل خودساخته خود حمایت کنند، اقدام علیه امنیت ملی است؟! رضا شهابی هیچ جرمی به جز فعالیت در راستای دفاع از مطالبات و خواسته های کارگران ندارد. جای او در زندان نیست.»

رضا شهابی در ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ بازداشت شد و به مدت ۱۹ ماه در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین بدون دسترسی به وکیل نگهداری شد. او گفته است که در این مدت مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته از جمله ضرب و شتم هایی که سمت چپ بدنش را به طور موقت بیحس کرد و منجر به دردهای شدید و مزمن از ناحیه گردن و کمر شد که تا به امروز ادامه دارد. او در اردیبهشت ۱۳۹۱ پس از یک محاکمه ناعادلانه در شعبه ۱۵ دادگاه انق ب تهران به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال زندان محکوم شد. اساس این اتهامات فعالیتهای مسالمت آمیز سندکایی او بوده است. رضا شهابی چهار سال بعدی را در زندان گذراند و در این دوران وضعیت جسمی او به خاطر عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی و شرایط نامساعد زندان رو به وخامت گذاشت. او در این مدت در اعتراض به زندانی شدن و ممانعت مقامات از دسترسی او به مراقبتهای پزشکی چندین بار اعتصاب غذا کرد و در نهایت بعد از یک اعتصاب غذای طو نی مدت در اعتراض به محرومیت از مراقبتهای پزشکی برای مرخصی پزشکی در ۱۴ مهر ۱۳۹۳ از زندان آزاد شد. چندین ماه پس از آزادی ماموران وزارت اطلاعات او را احضار و در رابطه با اعتراضهایش به رفتارهای خشونت آمیز نیروهای امنیتی با او و همبندی هایش در حادثه حمله به بند۳۵۰ زندان اوین در فروردین ۱۳۹۳ مورد بازجویی قرار دادند. او بعدتر در این رابطه محاکمه و در سال ۱۳۹۴ به یکسال زندان محکوم شد.

فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پس از انقلاب ۱۳۵۷ ممنوع شد. این اتحادیه در سال ۱۳۸۴ پس از آنکه حقوق بسیاری از کارگران اتوبوسرانی برای ماهها پرداخت نشده بود، فعالیت خود را دوباره آغاز کرد. مقامات هرگز درخواست ثبت رسمی این اتحادیه را نپذیرفتهاند و همواره به آزار و اذیت ، ارعاب و محاکمه اعضای سندیکا، به خصوص اعضای هیات مدیرهی آن، تحت اتهامات امنیتی بی اساس و مبتنی بر فعالیتهای صلحآمیز، از جمله سازماندهی و شرکت در اعتصابات، دست زدهاند. عفو بینالملل فعا ن سندیکایی را مدافعان حقوق بشر میداند زیرا آنها تلاش میکنند تا هر کس از حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری و بهره مندی از شرایط منصفانه و مطلوب اشتغال، امنیت اجتماعی و معیارهای زندگی مناسب برخوردار شود. برای اط عات بیشتر رجوع کنید به فصل هفت گزارش عفو بین االملل با عنوان «گرفتار در گرداب سرکوب؛ مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران»

نام: رضا شهابی جنسیت: مرد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top