اظهار امیدواری علیزاده طباطبایی نسبت به تبرئه محمد علی طاهری در گفتگو با تلویزیون اینترنتی دُر

اظهار امیدواری علیزاده طباطبایی نسبت به تبرئه محمد علی طاهری در گفتگو با تلویزیون اینترنتی در؛
علیزاده طباطبایی در گفتگو با تلویزیون اینترنتی در، اعلام کرد لایحه اولیه از سوی وکلا تهیه شده است. او در این گفتگو تصریح کرد با فرجام خواهی در دیوان عالی و بررسی پرونده از سوی ۵ قاضی، تایید حکم اعدام توسط سه قاضی در حد محال بوده و تبرئه محمد علی طاهری حتمی بنظر میرسد و احتمالا نقض بلا ارجاع میگردد. وی در ادامه افزود صدور حکم توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با توجه به قانون جدید مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ دارای اشکال قانونی و شکلی است و میبایستی توسط سه قاضی مورد رسیدگی قرار میگرفت. وکیل مدافع بنیانگذار عرفان حلقه با تاکید بر این که با بررسی مستندات و مدارک مشخص می شود محمدعلی طاهری جرمی مرتکب نشده است عنوان کرد که آیت الله ‫#‏علوی‌گرگانی‬ صراحتا اعلام کردند که فتوای ایشان به آقای طاهری مربوط نبوده و در حال رای زنی با دو مرجع دیگر آیت الله ‫#‏مکارم‌شیرازی‬ و آیت الله ‫#‏صافی‌گلپایگانی‬ برای اقدام مشابه هستند.
https://www.youtube.com/watch?v=Q3Uax-S6ClY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top